Niet meer criminaliteit rondom asielzoekerscentra

TROUW | Een opvanglocatie voor asielmigranten zorgt niet voor meer criminaliteit in een buurt. Het WODC weerlegt in een rapport de vrees van veel bewoners van wijken waar tijdens de vorige vluchtelingengolf een asielzoekerscentrum kwam. Wel worden asielmigranten ­vaker verdacht van een delict dan de Nederlandse bevolking. In 2015 was dit 2,2 procent ten opzichte van 1,1 procent. Deze afwijking is volgens het rapport grotendeels te verklaren omdat onder de asielzoekers veel jonge mannen zijn in een zwakke sociaal-economische positie, die relatief vaak buiten een normaal gezinsverband leven.