Nergens in Afrika bestaat er een woord voor ‘depressie’

TROUW | Terwijl in de westerse wereld naar depressie wordt gekeken als het probleem van een individu, bestaat in Afrikaanse culturen de overtuiging dat bij depressie de relatie met het geheel is verstoord. Daar valt veel van te leren, denkt de Kameroense filosoof Pius Mosima.

Pius Mosima keek er een lange reeks inheemse talen op na. Maar voor al die talen gold: het woord ‘depressie’ kwam hij er niet tegen. De Kameroense filosoof denkt dat het Westen in de strijd tegen depressie veel kan leren van de Afrikaanse filosofie.

In Nederland wordt depressie ook wel volksziekte nummer één genoemd. Hoe zit dat in Kameroen?

“Er wordt hier heel anders tegen de ziekte aangekeken. Depressie, zoals de westerse geneeskunde het begrijpt, bestaat hier niet. En in die inheemse talen die ik heb onderzocht is er dus geen woord voor te vinden. Dat betekent niet dat de symptomen niet bestaan: ook hier zijn mensen neerslachtig, verliezen interesse in de dingen en zonderen zich af. Maar de culturele overtuiging is dan niet dat iemand een depressie heeft, maar dat de relatie van die persoon ten opzichte van het geheel is verstoord.