Nederlandse tieners scoren steeds slechter op leesvaardigheid

VOLKSKRANT | De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen holt achteruit, vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten. Dat blijkt uit het driejaarlijkse internationale Pisa-onderzoek waarvan de resultaten dinsdag zijn gepresenteerd.

Voor het onderzoek worden elke drie jaar honderdduizenden 15-jarigen in 79 landen getoetst op drie gebieden: lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland is een van de zeven landen die een dalende trend vertonen op alle gebieden sinds de eerste deelname aan het onderzoek in 2003.

Wel zijn de wiskundeprestaties gestegen ten opzichte van de vorige meting in 2015. En ondanks een daling zijn de prestaties op het gebied van natuurwetenschappen nog altijd bovengemiddeld. De leesvaardigheid zakt daarentegen nu iets onder het gemiddelde van de 37 rijke landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), en daalt behoorlijk ten opzichte van de Nederlandse prestaties in 2015.