Nederlandse pabo is een witte school

AD | Het aantal allochtone studenten op de pabo’s in Nederland is op één hand te tellen. Daardoor komen er bijna geen gekleurde meesters en juffen voor de klas. Van de 400 studenten aan pabo Iselinge Hogeschool in Doetinchem hebben er 10 een niet-westerse achtergrond (2,5 procent). Op andere pabo’s is het beeld niet veel anders. Harde cijfers ontbreken meestal, omdat de culturele achtergrond van studenten niet wordt geregistreerd. Maar een rondgang langs een aantal pabo’s maakt duidelijk dat het percentage studenten met een niet-westerse achtergrond erg laag is.