Nederlandse leerlingen rekenen en lezen slechter dan hun ouders

TROUW | De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de afglijdende resultaten van Nederlandse leerlingen.

Nederlandse kinderen lezen en rekenen slechter dan twintig jaar geleden en presteren daarin slechter dan hun ouders. Het gemiddelde reken- en taalniveau daalt, terwijl het aantal leerlingen dat echt ondermaats rekent en leest, juist stijgt. De resultaten van basisschoolleerlingen gaan langzaam maar gestaag achteruit, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse onderzoek ‘De staat van het Onderwijs’.