Natuur- en mensenrechtenorganisaties roepen Kamer op om tegen handelsverdrag Ceta te stemmen

TROUW | Natuur- en mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor de gevolgen van Ceta, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada.

Zo’n zeventig organisaties uit bijna vijftig landen vragen de Tweede Kamer om tegen het handelsverdrag van de Europese Unie met Canada (Ceta) te stemmen. Deze organisaties komen vooral uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika en zetten zich in voor eerlijke handel, kwetsbare bevolkingsgroepen en het milieu. In een brief aan de Kamer uiten zij hun zorgen over de negatieve effecten van het Ceta-verdrag.

De kritiek richt zich vooral op een speciale rechtbank voor investeerders binnen Ceta. De organisaties willen dat dit onderdeel geschrapt wordt. Bedrijven kunnen bij het zogenoemde Investment Court System (ICS) een schadeclaim eisen bij een overheid als hun belangen worden geschaad. Bijvoorbeeld als klimaatbeleid gevolgen heeft voor hun investeringen in de steenkolenhandel of gaswinning. Dit gaat dus buiten de gewone rechter om.