Mondige ouders dagen de school

TROUW | Achmea Rechtsbijstand spreekt over een ‘juridisering’ van het onderwijs. De organisatie behandelde vorig jaar 784 keer onderwijszaken. Vijf jaar geleden waren dat er nog 557. Rechtsbijstandverzekeraar ARAG krijgt naar eigen zeggen zo’n 300 verzoeken per jaar die over onderwijs gaan – van primair tot universiteit – terwijl zij vijf jaar geleden nog niet eens gespecialiseerde juristen in dienst hoefde te hebben. De verklaring van beide organisaties voor die groei: de mondigheid van ouders en studenten neemt toe.