Ministerie spitst zijn oren: Amersfoortse leerlingen waarschuwen voor tweedeling in onderwijs

Vier Amersfoortse 6 vwo-leerlingen hebben met hun profielwerkstuk over de ‘schrikbarende verdeeldheid’ in het onderwijs tussen jongeren met een Nederlandse en die met een niet-westerse achtergrond, de aandacht getrokken van het Ministerie van Onderwijs.

AD | Eindexamenleerlingen Joost de Jong, Annick Teeuwen, Sam Volman en Paula van Triest (allemaal 18) van Het Nieuwe Eemland College, merkten hoe weinig Amersfoortse jongeren van verschillende culturele achtergronden met elkaar omgaan. Het was voor hun aanleiding om voor hun profielwerkstuk in het onderwijs van de stad te duiken en op zoek te gaan naar oorzaken van etnische segregatie.