Minister Slob wil meer greep op burgerschapsles

TROUW | Minister Slob wil scholen verplichten les te geven over door hem bepaalde thema’s. ‘Er is nu te veel vrijheid.’ Leerlingen op basis- en middelbare scholen moeten straks allemaal les krijgen over democratie, vrijheid, mensenrechten en de rechtsstaat. Het zogeheten burgerschapsonderwijs is op dit moment weliswaar verplicht maar te vrijblijvend, vindt minister Slob (ChristenUnie). Verder wordt het voor de Inspectie van het Onderwijs gemakkelijker om in te grijpen als een school ideeën onderwijst die niet stroken met de democratische rechtsorde.