Minister Koenders compenseert als eerste minister CO2-uitstoot

Minister Koenders zal zaterdag 26 september de CO2-uitstoot van zijn dienstauto compenseren door CO2-credits aan te schaffen. Hij doet dit tijdens het evenement ontwikkelingssamenwerking.nu in de Fokker Terminal in Den Haag, ter gelegenheid van 60 jaar ontwikkelingssamenwerking. ICCO lanceert daar het FairClimateFund, dat CO2-credits verkoopt voor een eerlijke prijs. 

In een duurzame wereld kan elke wereldburger twee ton CO2 uitstoten. Arme huishoudens halen dat bij lange na niet, terwijl rijke wereldburgers veel meer uitstoten. Als arme huishoudens hun lage CO2-uitstoot nog verder verminderen, kunnen ze deze reductie verkopen in de vorm van CO2-credits. ICCO heeft het FairClimateFund opgericht om deze CO2-credits zo te verhandelen dat armen ervan profiteren. Lees meer bij ICCO