Minister Kaag: Preventie prioriteit in beleidsnota BHOS

RIJKSOVERHEID | Preventie door nu te investeren. Mensen kansen bieden. Daardoor kunnen gewelddadige conflicten, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering of irreguliere migratie voorkomen of verminderd worden. Dat is een van de belangrijkste thema’s uit de beleidsnota Investeren in perspectief van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

In de nota staat op welke punten het beleid van de bewindsvrouw zich in deze regeerperiode zal concentreren. ‘Een grotere inspanning gericht op preventie is hard nodig. Door daar nu sterker op in te zetten, voorkom je allereerst veel menselijk leed, maar ook miljardenuitgaven voor noodhulp, opvang in de regio en wederopbouw. Dat is beter voor de wereld en beter voor Nederland,’ aldus Kaag.