Minister Kaag deelt Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de Tweede Kamer

De opkomst van blockchain, Virtual Reality, The Internet of Things. Nieuwe digitale technologieën veranderen op revolutionaire wijze de manier waarop we naar de wereld kijken. Ook raken ze alle lange termijndoelen van het Nederlandse beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Digitale Agenda

Met de Digitale Agenda, opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, zet het kabinet uiteen hoe het inspeelt op de kansen en risico’s van digitalisering om de doelen van het BHOS-beleid sneller en effectiever te bereiken. Dit in het verlengde van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie uit 2018.

Impact van digitalisering op BHOS

  • Toegang tot internet en digitale technologie groeit, ook in ontwikkelingslanden.
  • Online veiligheid en betrouwbaarheid van informatie van groot belang.
  • Kans voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: innovatie, emancipatie en een inclusieve aanpak.
  • Digitale kloof op grond van inkomen, leeftijd, geografie of gender is een risico.
  • Nieuwe kansen voor bedrijven, een nieuwe fase van globalisering gekenmerkt door digitale handel.
  • Nu investeren in de juiste randvoorwaarden om kansen van digitalisering te benutten, voor internationaal perspectief.

Benutten van kansen en beperken van risico’s

Het kabinet wil nu investeren in de juiste randvoorwaarden om kansen van digitalisering te benutten voor internationaal perspectief. Dit door:

  • digitalisering voor Ontwikkeling;
  • digitalisering in het Handelssysteem;
  • digitalisering en de internationale positie van Nederland;
  • digitalisering, Veiligheid en Vrijheid op het Net.