Minder geld voor scholen met veel kinderen van asielzoekers

TROUW | Scholen waar veel kinderen van asielzoekers les volgen, krijgen minder geld. Dat gaat ten koste van hun kansen, zeggen critici.

Een ‘financiële strop’. Zo omschrijft de PO-Raad, de vereniging van basisscholen, de dalende bekostiging van veertig tot vijftig scholen met veel asielzoekerskinderen, die samen zo’n zes miljoen euro verliezen. Dat juist deze scholen de dupe worden van de herverdeling van het budget voor achterstandsleerlingen, vergroot volgens voorzitter Rinda den Besten de kansenongelijkheid in het onderwijs.