Meer overheids­bemoeienis met burgerschapsvorming brengt nog geen betere burgers

Ruim twee weken geleden sloeg De Telegraaf alarm over de overdracht van de Nederlandse waarden in het onderwijs. “De scholen falen [daarin] hardnekkig”, aldus de krant, die naar een rapport van de onderwijsinspectie verwees. De daarin geventileerde kritiek noemde het blad “vernietigend”. Maar wie het rapport eens tot zich neemt, komt tot een andere slotsom. De inspectie weet eigenlijk niet of het met burgerschapsvorming wel zo slecht gesteld is.

VERUS | Het inspectierapport heet Burgerschap op school. Eronder staat dat het een “beschrijving [is] van burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke stage.” Het kwam in december van het vorig jaar gereed, waarna het rapport door het ministerie is bestudeerd en er een brief van de minister en de staatssecretaris werd opgesteld. Begin deze maand was het zover, het rapport en de brief werden naar de Tweede Kamer gestuurd, niet nadat besloten was een bepaalde krant de primeur te geven. Kennelijk moest er politieke munt uit worden geslagen.