Mediawijsheid in Primair Onderwijs

Bij mediawijsheid gaat het erom dat we in staat zijn om oude en nieuwe media te gebruiken. Dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij we ons bewust zijn van de mogelijkheden, de onmogelijkheden en van de context van de veelzijdige invloeden. 

Welke vaardigheden, kennis en attitude met betrekking tot nieuwe media horen hierbij? Bezitten leerkrachten deze competenties of moeten deze worden aangeleerd? En wat is de beginsituatie van de leerlingen, als het gaat om mediawijsheid?

Wat is mediawijsheid en wat moeten leraren daarover weten? Dit zijn vragen die Carola Oldemaat beantwoordt in haar masterthesis over Mediawijsheid in het Primair Onderwijs.

Download het onderzoek op onderzoek.kennisnet.nl.