Mbo’ers zien kansen op werk slinken door innovatie

TROUW | De Sociaal-Economische Raad uit grote zorgen over de kansen van mbo’ers. Het advies: leid ze breder en flexibeler op. Het leren van een vak als beveiliger, autospuiter of scootermonteur is niet meer genoeg om een baan te houden. Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten flexibeler en breder worden opgeleid, anders dreigen ze niet meer mee te komen op de arbeidsmarkt, zo valt op te maken uit een advies over de toekomst van het mbo dat de Sociaal-Economische Raad (Ser) vandaag uitbrengt.