Lege zeeën, handen en magen in West-Afrika

Pierre Gleizes / Greenpeace

Greenpeace onderzocht de gevolgen van overbevissing door industriële vloten

ONEWORLD | Overbevissing en illegale visserij brengen misère in West-Afrika. Lokale vissers en gemeenschappen komen werk en voedsel tekort. Greenpeace roept plaatselijke en betrokken overheden op om hun krachten te bundelen voor de verduurzaming van de visserij. Zonder collectieve daadkracht kan de voedselzekerheid van de West-Afrikaanse kustbevolking niet worden gewaarborgd.