Leestip: ‘Islamitisch basisonderwijs in Nederland’

NieuwWij | Marietje Beemsterboer onderzocht hoe de religieuze identiteit van islamitische basisscholen in Nederland zich verhoudt tot de maatschappelijke context waarin de scholen zich bevinden. Ze voerde 75 gesprekken op 19 islamitische scholen. De meewerkende scholen werden geselecteerd op maximale spreiding naar grootte, geografische ligging in Nederland, oprichtingsjaar en etniciteit van het schoolbestuur. Beemsterboer kwam tot verrassende conclusies die de vooroordelen ten aanzien van islamitische basisscholen weerspreken.