Laten we Pinksteren op school vieren

TROUW | De godsdienstige viering is grotendeels in de ban gedaan, op veel openbare basisscholen lijkt er zelfs een taboe op te rusten. Terwijl vieringen zoals Pinksteren in onze multiculturele samenleving juist kunnen bijdragen aan een toekomst met meer verdraagzaamheid.Als pedagoog heb ik het afgelopen schooljaar tientallen gesprekken gevoerd met leerkrachten uit het basisonderwijs over vieringen op school. Mijn overtuiging is dat vieringen, en de eeuwenoude verhalen die erbij horen, de mens wijsheid verschaffen.