Kritisch wereldburgerschap verwerven kan ook dichter bij huis

NIEUWW!J | Van waar komt de obsessie om zo ver mogelijk een buitenlandse stage of vrijwilligerswerk te doen? Latifah Abdou trekt het nut ervan ernstig in twijfel. “Als interculturele competenties verwerven het doel is, waarom worden die competenties bij studenten met een migratieachtergrond dan niet erkend?” Zolang er geen ruimte is voor kritische vragen, houden dergelijke reizen de globale machtsstructuren in stand.

Sinds kort ben ik vormingsgever voor studenten die naar het buitenland gaan, voornamelijk naar het Globale Zuiden. In die vormingen gaat het over onder meer racisme, cultuursensitiviteit, white saviorism, positionaliteit en witte fragiliteit (zie kader). Het doel is om hen meer bewustzijn mee te geven over de huidige globale machtsstructuren, voordat ze op buitenlands avontuur vertrekken, en te voorkomen dat vooroordelen en stereotypen met een racistische oorsprong gereproduceerd worden.