‘Koppel migratie aan problemen van krimpregio’s’

ONEWORLD | Migratie houdt niet alleen de samenleving en de politiek bezig, maar ook de wetenschap. In het hoogoplopende debat worden academici vaak overschreeuwd. Reden voor Jessica Maas om het oor te luister te leggen bij de wetenschap.

Veertien jaar geleden alweer, werd professor Annelies Zoomers hoogleraar Internationale Migratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar oratie destijds ging ze onder meer in op de vraag of internationale migratie kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. “De ontdekking dat migranten enorme geldbedragen naar het thuisland overmaakten, zorgde destijds voor een nieuw en optimistisch debat. Er werd nagedacht over de positieve impact van migratie. Het is verbazingwekkend hoe snel dit idee in de vergetelheid is geraakt. Nu hoor je hier niemand meer over. Het gaat vooral over boten met migranten op zee, misstanden in opvangkampen en de noodzaak migratie in te dammen.