Kinderarbeid neemt voor het eerst in twintig jaar weer toe

Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht, is in de afgelopen vier jaar gestegen tot 160 miljoen. Het is de eerste toename in twintig jaar.

MO* | In aanloop naar de werelddag tegen kinderarbeid op 12 juni komen Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie met alarmerende cijfers. Tussen 2000 en 2016 daalde het aantal gevallen van kinderarbeid wereldwijd met 94 miljoen, maar die daling is nu gestagneerd.

Volgens een gemeenschappelijk rapport blijkt dat het aantal kinderen in kinderarbeid gestegen is met 8,4 miljoen tot 160 miljoen. Er is vooral een aanzienlijke stijging bij kinderen tussen 5 en 11 jaar, die nu iets meer dan de helft van het totale wereldwijde cijfer uitmaken. Het aantal kinderen dat werk doet dat gevaarlijk is voor hun mentale of fysieke gezondheid, is sinds 2016 met 6,5 miljoen gestegen tot 79 miljoen.

‘De nieuwe schattingen zijn een wake-up call’, zegt ILO-directeur-generaal Guy Ryder. ‘We kunnen niet toekijken terwijl een nieuwe generatie kinderen in gevaar wordt gebracht. We bevinden ons op een cruciaal moment en veel hangt af van hoe we reageren. Dit is een tijd voor hernieuwde inzet en energie, om de pagina om te slaan en de cirkel van armoede en kinderarbeid te doorbreken.’

In Afrika ten zuiden van de Sahara hebben bevolkingsgroei, aanhoudende crises, extreme armoede en ontoereikende sociale bescherming tot een stijging van 16,6 miljoen kinderen in kinderarbeid geleid.