Kinderarbeid in cacaosector neemt eerder toe dan af

MO* | Ondanks inzet van de cacaosector om iets te doen aan kinderarbeid, neemt het probleem in de sector eerder toe dan af, blijkt uit de Cacaobarometer 2018. België zou als chocoladeland een belangrijkere rol moeten spelen in de keten, zeggen de Oxfam-Wereldwinkels in een reactie.

Dat de problematiek is toegenomen, is een gevolg van een snelle daling van de cacaoprijs. Met name in cacaoproducerende gemeenschappen in West-Afrika is sprake van armoede, kinderarbeid en ontbossing die verergerd zijn door de daling van de cacaoprijs. Van beloften van de cacao-industrie om kinderarbeid aan te pakken, het leven van de boeren te verbeteren en aan het milieu te denken, is volgens de Cacaobarometer tot nu toe weinig terecht gekomen.

De Cacaobarometer van het Europese VOICE-netwerk, een coalitie van ngo’s en vakbonden, verschijnt eens in de twee jaar.