KIDSRIGHTS INDEX 2021: ‘VERNIETIGENDE IMPACT VAN DE PANDEMIE VOOR KINDEREN WERELDWIJD’

KIDSRIGHTS | Marc Dullaert, oprichter van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights luidt de alarmbel: ‘Door de aanhoudende pandemie en de verwoestende implicaties blijken onze voorspellingen over de negatieve gevolgen voor kinderen wereldwijd nu helaas nog veel ernstiger dan gedacht. Het is hoogst noodzakelijk dat overheden en ons nieuwe kabinet in hun post-coronabeleid net zoveel focus hebben op de geestelijke gezondheid van onze jeugd als op de economie. Onderwijsherstel is met name dé sleutel tot het voorkomen van een catastrofe voor een hele generatie.’