Kan ontwikkelingssamenwerking ons nog iets schelen?

ONEWORLD | Ons budget voor ontwikkelingssamenwerking is in geen 47 jaar zo laag geweest als nu. Van het geld dat er overblijft, profiteert Nederland vooral zelf. Kan armoede en conflict ons eigenlijk nog wat schelen?

De grote verliezer van de Algemene Politieke Beschouwingen? Het ooit zo heilige huisje: de ontwikkelingssamenwerking. Het budget voor 2020, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, is procentueel het laagste ontwikkelingsbudget sinds 1973. Volgens Eveline Rooijmans, politiek adviseur bij Oxfam, en politicoloog Alberta Opoku, ligt de oorzaak bij een verrechtsing van het politieke klimaat in Nederland, waardoor eigenbelang op nummer één staat. Een fors deel van het ontwikkelingsbudget wordt dan ook uitgegeven aan zaken waar vooral Nederland van profiteert: het Nederlandse asielbeleid, anti-migratie afspraken met buitenlandse overheden en subsidies voor Nederlandse bedrijven om verantwoord te ondernemen – wat niet altijd gebeurt.

Op die manier worden de échte oorzaken van armoede en conflict niet aangepakt, zeggen critici. Daarvoor zouden het politieke en economische beleid op de schop moeten. Maar die worden juist in stand gehouden.