Kamer wil opheldering over onderbetalen leraar

AD | De Tweede Kamer wil dat minister Arie Slob (Basisonderwijs) zo snel mogelijk tekst en uitleg komt geven over de salarisafspraken voor leerkrachten in het basisonderwijs. De leraren krijgen nog altijd te weinig betaald, terwijl er jaren geleden miljoenen beschikbaar zijn gesteld om daar iets aan te doen. Uit cijfers van onderwijsorganisatie DUO blijkt dat bijna 18.000 basisschoolonderwijzers nog altijd in de laagste loonschaal zitten. Daarmee houden de schoolbesturen zich niet aan de in 2008 gemaakte afspraak om meer leraren door te laten groeien naar een hogere salarisschaal. In 2014 had minimaal veertig procent van de onderwijzers een schaal hoger moeten zitten. Vorig jaar was het percentage basisschooldocenten dat een schaal steeg, ondanks de miljoenen die het kabinet vrijmaakte voor loonsverhoging, slechts 26,7 procent.