Jongeren willen vluchten vanwege de Brexit

JOOP.NL | Jongeren in Noord-Ierland behoren tot de zwaarste slachtoffers van de Brexit. Ze groeiden op in een gebied waar ze, dankzij het Goede Vrijdag-vredesakkoord uit 1998, zowel Iers als Brits konden zijn. De grens vormde geen enkel obstakel. Brexit gaat dat veranderen. Ze moeten kiezen tussen nationaliteiten en raken hoe dan ook rechten kwijt. De grootste vrees is echter dat er een einde komt aan de open grens en daarmee teruggekeerd wordt naar de situatie van voor 1998. Het akkoord maakte een einde aan een burgeroorlog die dertig jaar duurde en duizenden levens eiste. De zogeheten vredesmuren die katholieke (Iers nationalistische) wijken scheiden van de protestantse (Brits unionistische) wijken, herinneren nog aan dat bloedig conflict. De jongeren zouden de muren het liefst zien verdwijnen maar de Brexit trekt ze juist weer op. Geweld ligt op de loer. Emigratie, om niet te zeggen vluchten, lijkt de enige uitweg uit een hopeloze toekomst.