Internationale Samenwerking: wat vinden de politieke partijen?

CDA, PvdA, SP, Christenunie, GroenLinks, D66, PvdD en SGP willen het huidige budget dat voor ontwikkelingssamenwerking wordt vrijgemaakt (0,8% van het BNP) behouden. Volgens de VVD, Verdonk en de PVV kan dat budget juist fors omlaag. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste standpunten van de partijen over ontwikkelingssamenwerking. Ook zijn hier alle passages over ontwikkelingssamenwerking uit de verkiezingsprogramma’s te vinden. Lees meer bij NCDO