Is er een relatie tussen verdwijnen kerk en opkomst populisme?

NIEUWW!J | Yvonne Zonderop is journalist, gespreksleider en programmamaker. Ze groeide op in een katholiek gezin, waarbij haar jeugd zich vooral kenmerkte als een tijd van regels met knellende verbanden. De interesse voor religie ontstond pas op latere leeftijd. Yvonne voelt zich verbonden met het christendom en zou het mooi vinden als we dat meer toelaten in het publieke domein. Zelf deed ze een aanzet door in ‘De Groene Amsterdammer’ een briefwisseling met Stephan Sanders over het geloof te beginnen.