Is de Kinderklimaattop indoctrinatie?

ONEWORLD | “Indoctrinatie!” was een van reacties nadat ik vorige week over deKinderklimaattop had getweet. Nu is Twitter niet de plek waar je moet zijn als je op zoek bent naar complimenten. Maar dit verwijt is interessant. Hij illustreert dat zelfs zoiets onschuldigs als kinderen laten nadenken over klimaatverandering, tot boze reacties kan leiden. Zit er een kern van waarheid in?

De schrijver van de tweet bedoelt dat kinderen tijdens de Kinderklimaattop in het Watermuseum in Arnhem opgezadeld werden met een eenzijdig wereldbeeld. Het uitgangspunt van de Kindertop was dat het klimaat in snel tempo verandert, dat we daar iets tegen moeten doen, en ons moeten aanpassen aan de gevolgen. De organisatoren wilden de creativiteit en originaliteit van de kinderen aanspreken om oplossingen te bedenken. Aan klimaatverandering zelf werden niet eens zoveel woorden vuilgemaakt: die is voor de meeste kinderen een gegeven. De indoctrinatie heeft kennelijk al eerder plaatsgevonden.