Inspectie verwacht meer zwakke basisscholen

TROUW | “Ik verwacht dat de eerste tijd meer basisscholen het oordeel ‘onvoldoende’, wat we voorheen ‘zwak’ noemden, zullen krijgen. We kijken namelijk breder, en we verbinden de oordelen directer aan de vraag of scholen zich aan de deugdelijkheidseisen houden.”

De inspectie lette er de afgelopen jaren vooral op of het onderwijs niet ondermaats was. Iedere school moest een minimale ‘basiskwaliteit’ hebben, en dat lijkt nu redelijk voor elkaar. Volgens de laatste cijfers uit 2016 is 1,7 procent van de basisscholen zwak en 0,2 procent zeer zwak. In het voortgezet onderwijs is dat respectievelijk 3,4 en 0,5 procent.