Inspectie: onderwijs in Caribisch Nederland haalt nu basiskwaliteit

CARIBISCH NETWERK | De Onderwijsinspectie rapporteert dat steeds meer scholen in Caribisch Nederland de basiskwaliteit halen. De aansluiting met vervolgonderwijs in Europees Nederland is verbeterd en zorgleerlingen worden beter geholpen.

De Nederlandse leereisen en -normen worden niet toegepast op Caribisch Nederland. Het ministerie beraadt zich over een norm, maar die staat nog niet vast. De enige gestelde eis is die van basiskwaliteit, de ondergrens qua onderwijskwaliteit. Die eis is voor Europees en Caribisch Nederland gelijk. Steeds meer scholen in Caribisch Nederland bereiken deze basiskwaliteit.