Inclusief onderwijs. In Canada lukt het wel

VERUS | Elke dag reizen zo’n 45 kinderen uit Bunschoten-Spakenburg met busjes naar het speciaal basisonderwijs in Amersfoort. Dus nu hij sámen met een collega-schoolbestuur in Bunschoten-Spakenburg nieuwbouw krijgt, dacht Hans van Tricht: Dat moet anders. Ze gingen naar Canada voor een studiereis Inclusief Onderwijs. “Dit heeft positieve gevolgen voor de hele samenleving.”

Hij vond inclusief onderwijs altijd een mooie kreet, maar het stond ver van zijn werkelijkheid af, vertelt directeur-bestuurder Van Tricht. Maar nu ‘zijn’ CBS De Grondtoon een nieuw schoolgebouw krijgt samen met de gereformeerde Groen van Prinstererschool, vindt Van Tricht de tijd rijp voor actie. Ze lieten verschillende scenario’s onderzoeken. Drie scholen onder één dak stoppen is een optie, maar ze wilden ook de mogelijkheid bekijken om alle kinderen te laten opgaan in reguliere klassen.

Inclusieve maatschappij

Dus: op naar Canada! Dat land staat niet alleen bekend om zijn inclusieve onderwijs, de hele maatschappij is inclusief. “Waarom lukt het daar?”, wilden Van Tricht en zijn reisgenoten weten. “En: ís het wel een succes?”

Inclusief onderwijs lukt in Canada, zoveel werd Van Tricht wel duidelijk. Hij bezocht scholen waar kinderen met autisme, in rolstoelen en met allerhande syndromen en beperkingen opgaan in reguliere klassen. “Kinderen die Nederlandse reguliere scholen normaalgesproken gauw aan de kant zetten, zie je hier in de klas zitten.”