Inburgering Eritreeërs vereist extra aandacht

TROUW | Eritrese vluchtelingen hebben het zwaar. Hun vlucht is vaak traumatisch geweest, ze komen uit een totaal andere wereld dan de Nederlandse, begrijpen niet wat er van hen wordt verwacht, hebben moeite met de inburgering, zijn nog amper aan het werk en hebben vooral contacten binnen hun eigen gemeenschap. Dat blijkt uit een studie die het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag publiceert.

Eritreeërs zijn een aparte groep die specifieke aandacht nodig heeft van Nederlandse instanties, zegt het SCP. De wereld die ze kennen is zo anders dan die in Nederland en ze hebben zo veel meegemaakt op hun vlucht, dat ze moeite hebben om aansluiting te vinden. Dat leidt tot verwarring; instanties vinden de groep bijvoorbeeld weerbarstig en passief, terwijl de Eritreeërs niet snappen hoe het Nederlandse systeem werkt.