In Nederland is vooral het geloof reden voor discriminatie

NRC | Moslims in Nederland en Italië hebben minder vertrouwen in de politie dan moslims in dertien andere lidstaten van de Europese Unie. Ook noemen zij discriminatie een groter probleem. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van het Europese Agentschap voor Grondrechten in Wenen (FRA), dat op 21 september wordt gepubliceerd.

Bij dit onderzoek werden ruim 10.500 eerste- en tweedegeneratie moslims in vijftien landen van de Europese Unie gevraagd naar hun vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat waarin ze wonen en naar hun percepties over discriminatie. Zij blijken over het algemeen meer vertrouwen te hebben in de politie, rechterlijke macht en het nationale parlement dan andere inwoners.