In 1619 besteeg ‘Nederlands grootste staatsman’ het schavot

DE GROENE AMSTERDAMMER | Omdat mijn vader niet wilde dat zijn zoon op weg naar school elke dag een drukke weg zou oversteken, hebben de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt in 1619, en vooral de verantwoordelijkheid van stadhouder Maurits daarvoor, altijd mijn belangstelling gehad. De dichtstbijzijnde openbare lagere school bevond zich namelijk aan de andere kant van die drukke weg. Vrijwel naast ons huis daarentegen was een Lagere School met de Bijbel, van christelijk-gereformeerde signatuur. Die heb ik van de vierde tot en met de zesde klas bezocht – als, voorzover ik weet, enige niet-christelijke, ongelovige leerling van de hele school.