‘Ik maak me zorgen over stemmingmakers, die polariseren tot het gewoon wordt’

TROUW | De AIVD ziet een nieuw soort ongeorganiseerd rechstextremisme, dat zich via sociale media richt tegen ongeacht welke migrant. Het toont aan dat er spelregels voor internet nodig zijn, zegt hoogleraar Joep Leerssen.

Hij vindt het  AIVD-rapport ‘een verstandig stuk’. Joep Leerssen van de Universiteit van Amsterdam bestudeert als hoogleraar Europese studies het nationalisme in de afgelopen twee eeuwen en herkent zich volkomen in de analyse van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het rechts-extremisme is wel degelijk een actuele bedreiging voor onze rechtsorde, stelt Leerssen.