Historisch precedent: Inter-Amerikaans hof erkent milieu als mensenrecht

MO* | Het hof deed de uitspraak in een reactie op een vraag van Colombia naar de verantwoordelijkheid van staten om het zeemilieu te beschermen in het Caraïbische gebied.

Het hof concludeert dat een gezond milieu een autonoom recht is dat “fundamenteel is voor het menselijk bestaan” en erkent ook de impact van de klimaatverandering op de mensenrechten, met name van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.Het hof bepaalt dat landen daarom “significante” milieuschade moeten vermijden en schadelijke activiteiten moeten reguleren en controleren. Ze moeten onder meer ook onafhankelijke milieu-impactstudies laten uitvoeren en de bevolking informeren en consulteren.