‘Het kind heeft nooit een eigen plek in het migratierecht gekregen’

ONEWORLD | Migratie houdt niet alleen de samenleving en de politiek bezig, maar ook de wetenschap. In het hoogoplopende debat worden academici vaak overschreeuwd. Reden voor Jessica Maas om het oor te luister te leggen bij de wetenschap.

‘Een jurist met een mensenrechtenhart’, zo omschrijft hoogleraar Immigratierecht Peter Rodrigues zichzelf. Na als jurist bij het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie en de Anne Frank Stichting te hebben gewerkt, richt Rodrigues zich de afgelopen tien jaar op wetenschappelijke onderzoek aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek valt de aandacht voor kwetsbare groepen op: van Roma tot statelozen of kinderen en hun positie in het vreemdelingenrecht. Dat laatste is gezien het hoogoplopende debat rondom het Kinderpardon een actueel thema.