Halve graad minder opwarming, spaart 10 miljoen mensen

TROUW | De mensheid kan zich een hoop ellende besparen door het broeikaseffect te beperken tot 1,5 graad. Het zou veel natuurlijke systemen, waarvan de mens afhankelijk is, tijd geven zich aan te passen. Door de temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken, zou het leefgebied van 10 miljoen mensen gered worden.

Dat is de belangrijkste boodschap van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dit IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) was gevraagd na te gaan wat de gevolgen zijn van het klimaatakkoord dat drie jaar geleden in Parijs werd gesloten. Daarin is vastgelegd dat de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde in ieder geval onder de 2 graden zou worden gehouden, met de ambitie om op niet meer dan 1,5 graad uit te komen.