Ging de AIVD zijn boekje te buiten rond het Haga Lyceum?

VOLKSKRANT | Waar de AIVD in januari de schijnwerper op het islamitische Cornelius Haga Lyceum richtte, komt de inlichtingendienst nu zelf vol in het licht te staan. Woensdag besloot toezichthouder CTIVD een uitzonderlijk onderzoek in te stellen, waaruit moet blijken of de AIVD zijn boekje te buiten is gegaan.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onder andere beoordelen of de beweringen uit een in januari verstuurd ambtsbericht van de AIVD, waarin de school met salafisme en terrorisme wordt geassocieerd, voldoende door bewijs worden ondersteund.

Ook moet blijken of het doorsturen van informatie aan onder meer de gemeente Amsterdam en de Onderwijsinspectie noodzakelijk was ‘in het belang van de nationale veiligheid’. Met andere woorden: zijn de signalen ernstig genoeg om een school in een kwaad daglicht te stellen?