Gezocht: leerkracht mGezocht: leerkracht met ambitie voor promotieonderzoek muziek in levensbeschouwelijk onderwijsoor promotieonderzoek muziek in levensbeschouwelijk onderwijs

VERUS | Ben jij als leerkracht werkzaam in het primair onderwijs, of leid je leerkrachten op, en ben je in het bezit van een masterdiploma? Ben jij geïnteresseerd in levensbeschouwelijk onderwijs op basisscholen en het doen van een promotiestudie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)? Dan is het samen aanvragen van een Lerarenbeurs voor een promotieonderzoek wellicht iets voor jou. De PThU zoekt namelijk een leerkracht met ambities voor een promotieonderzoek naar muziek in het levensbeschouwelijk onderwijs (promotiebeurs voor leraren).

In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede wil de PThU je helpen om een aanvraag bij NWO te doen. Het gaat om een Promotiebeurs voor leraren. Deze beurs biedt leraren ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is om leraren onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het primair onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en basisscholen te versterken. Ook andere mastergeschoolde professionals met affiniteit voor muziek in levensbeschouwelijk basisonderwijs zijn welkom om te reageren (bijvoorbeeld HBO-docenten).