Geld voor nieuwe leraren is nu al op

TROUW | Extra geld voor zij-instromers moest helpen het lerarentekort terug te dringen. Maar de subsidie is al bijna op.

De subsidiepot voor zij-instromers in het basisonderwijs is bijna leeg. Voor 2018 was er in totaal 3,2 miljoen euro beschikbaar. Maar de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) loopt al ruim voor het eind van het jaar ‘tegen het plafond aan’, zegt een woordvoerder. Het ministerie van onderwijs wil niet zeggen hoeveel geld er nog beschikbaar is, en ook niet of de subsidie volgende maand wordt aangevuld, maar ‘zoekt wel naar oplossingen’.