‘Geef scholen zoveel mogelijk vrijheid in lesstof’

ELSEVIER | Scholen krijgen meer vrijheid om te bepalen wat zij in hun lespakket willen opnemen. Dat heeft minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) aan de Tweede Kamer laten weten.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 mogen schoolleiders en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs 30 procent van de inhoud van de lessen zelf bepalen. ‘Leraren en schoolleiders weten wat hun leerlingen nog meer nodig hebben,’ zegt Slob. ‘Daarom wil ik hun de ruimte geven. Scholen kunnen daardoor bijvoorbeeld meer tijd besteden aan lezen als hun leerlingen daar behoefte aan hebben.’

Vrije ruimte is reactie kabinet op adviezen commissie Curriculum.nu

De ‘vrije ruimte’ voor scholen is onderdeel van een kabinetsreactie op voorgestelde aanpassingen van het lespakket, dat al meer dan twaalf jaar niet is veranderd. Daarom werd vorig jaar de adviescommissie Curriculum.nu, bestaande uit 125 leraren en 18 schoolleiders, in het leven geroepen om plannen te maken voor een vernieuwd curriculum.