‘Gebruik VN-kinderrechten als basis voor besluit’

NJI | Het VN-Kinderrechtenverdrag moet de basis zijn om belangen af te wegen bij besluitvorming over het leven van kinderen, stelt De Kinderombudsman. Om dat te bereiken presenteerde De Kinderombudsman op 19 november een stappenplan.

Bij beslissingen over jeugdzorg staan soms andere belangen voorop dan die van het kind, aldus De Kinderombudsman. Professionals hebben te maken met regels, financiële beperkingen en druk vanuit de organisatie en de buitenwereld. Daardoor lukt het niet altijd om bij belangrijke beslissingen te denken vanuit het kind.

Het stappenplan moet professionals helpen om bij alle beslissingen over kinderen één kernvraag te stellen: Wat heeft dit kind nodig en hoe gaan we dat realiseren?

Het stappenplan leidt kinderen en professionals in vier stappen door het besluitvormingsproces: onderzoek de belangen van het kind, onderzoek andere belangen, weeg de belangen tegen elkaar af, en bespreek het besluit met het kind. De bijbehorende toolkit voor professionals bevat een gedetailleerde uitsplitsing van de belangen van kinderen. Voor kinderen is er een toolkit met een checklist waarmee ze kunnen controleren of alle belangrijke vragen over hen met hen zijn besproken.

De eerste versie van het stappenplan is toegespitst op de jeugdzorg. Er volgen nog versies voor andere sectoren, zoals het onderwijs en de politie.

Bron: De Kinderombudsman