Extreem-rechtse ideeën zijn in Nederland normaler geworden

Doordat extreem-rechtse ideeën niet meer zo gek worden gevonden, durven meer mensen ze te uiten.

TROUW | Extreem-rechtse ideeën zijn in Nederland normaler geworden. Waar het gedachtengoed lange tijd werd geplaatst in de schaduw van het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog, wordt het nu vaker gezien als willekeurig welke andere politieke mening, stelt het Verwey-Jonker Instituut. Daardoor neemt de maatschappelijke en politieke invloed van extreem-rechts toe.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt al jaren in opdracht van de Anne Frank Stichting antisemitisme, racisme en extreem-rechts geweld in Nederland. Daarvoor baseren de onderzoekers zich op cijfers van de politie en op informatie van antidiscriminatieorganisaties. Het gaat dus onder meer over het aantal aangiftes, meldingen en eigen observaties van agenten. Donderdag verschenen de resultaten over 2017.