Extra geld voor aanpak lerarentekort grote steden

BINNENLANDS BESTUUR | De grote steden kunnen rekenen op nog eens ongeveer 9 miljoen euro om het nijpende lerarentekort aan te pakken. Ook wil verantwoordelijk minister Arie Slob regels waar nodig versoepelen. Hij omarmt de hoofdlijnen van de noodplannen die Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben gemaakt.

Tekort neemt toe

Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Een aantal Amsterdamse scholen bleef in december een week dicht om te zoeken naar een oplossing. Donderdag en vrijdag sluiten in heel het land weer veel scholen de deuren voor een grote staking.

Regels knellen

De drie grootste steden dringen onder meer aan op soepeler regels om bijvoorbeeld mensen die een ander vak hebben geleerd, zoals gym- en muziekleraren, voor de klas te zetten. Slob wil ze daarbij helpen. Zodra hij weet waar de regels precies knellen, wil hij kijken of dat anders kan.

Vier dagen

Amsterdam wil het ook mogelijk maken om nog maar vier dagen per week les te geven in plaats van vijf. De resterende schooldag kunnen kinderen dan bijvoorbeeld sporten. Maar dat mag niet betekenen dat kinderen minder onderwijstijd krijgen, zegt Slob. Dat wil Amsterdam volgens hem ook niet.

Bonus

De grote steden vragen extra geld om leraren te kunnen lokken met een bonus. Zo willen ze het werk op scholen in de stad, en helemaal op scholen met veel kinderen met een achterstand, aantrekkelijker maken. Ook hopen ze leraren te kunnen helpen met het vinden van een huis in de stad.

Utrecht en Almere

Slob moet de beloofde extra miljoenen nog zien vrij te maken, maar verzekert dat dat in orde komt. Utrecht en Almere, de twee resterende steden die aanspraak maken op een deel van het extra geld, hebben hun noodplan nog niet helemaal af.

Soepele samenwerking

De minister is vooral ingenomen met de soepele samenwerking tussen schoolbesturen. Scholen doen er alles aan om de schaarse leerkrachten in ieder geval niet bij elkaar weg te trekken, constateert hij. (ANP)