‘Europa moet veel meer doen om godsdienstvrijheid te bevorderen’

TROUW | Met de godsdienstvrijheid is het wereldwijd nog altijd niet best gesteld, maar een Europees rapport doet praktische aanbevelingen. “De EU moet zich op de lichtpuntjes richten”, zegt Europarlementariër Dennis de Jong (SP).

In plaats van te somberen, moet de Europese Unie zich richten op hoopgevende signalen. De EU kan en moet meer doen om de religieuze vrijheid in landen buiten de unie te bevorderen, vinden Europarlementariërs De Jong en Peter van Dalen (ChristenUnie/SGP).