En toch hebben we religie ook nodig

SOCIALE VRAAGSTUKKEN | Religie is een randverschijnsel in de samenleving aan het worden. Exotisch op zijn best, maar vaak ook een steen des aanstoots. Gelovigen moeten zich voor hun religie verantwoorden. Niet gelovig zijn is de norm. Waarom is religie tegenwoordig een moeilijk onderwerp?Door Ton BerntsLiesbeth Jansen

Religie laat zich niet eenvoudig definiëren, maar kenmerkend lijkt toch wel te zijn dat in een religie het leven in deze wereld wordt gezien in het licht van een andere werkelijkheid, bijvoorbeeld het Rijk Gods voor christenen of de reïncarnatie voor boeddhisten. Religie is traditioneel ook een sociaal gedeeld fenomeen, volgens sommigen zelfs het sociale bindmiddel bij uitstek.

De een kan het niet volgen, de ander kan het niet uitleggen

Om als bindmiddel te kunnen fungeren, wordt religieuze communicatie ondersteund door teksten, voorwerpen en rituelen. Symbolische handelingen en terugkerende teksten creëren gemeenschap tussen mensen zonder dat er veel uitgelegd hoeft te worden. Rituelen die uitdrukking geven aan emoties en overtuigingen, zijn veelal belangrijker dan expliciete kennis. Religie is ook een inrichting van het leven en geen louter ideologische overtuiging.