Een lege stoel in het klaslokaal: Campagne op scholen tegen uithuwelijken

TROUW | Honderden kinderen worden ieder jaar achtergelaten in het buitenland of uitgehuwelijkt. Klasgenoten worden nu opgeroepen alert te zijn.

Een stoel in het klaslokaal die leeg blijft na de zomervakantie. Het komt regelmatig voor. De kinderen die op de stoel hadden moeten zitten zijn achtergelaten in het buitenland of uitgehuwelijkt. Onder het mom van een zomervakantie worden ze door hun ouders meegenomen naar het land van herkomst, vaak gelegen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en in een enkel geval Oekraïne. Hoeveel kinderen jaarlijks onder valse voorwendselen door hun ouders worden meegenomen is moeilijk te zeggen, maar in een onderzoek uit 2014 wordt geschat dat het gaat om zo’n 800 tot 900 slachtoffers. Lees ook: Fatima werd uitgehuwelijkt: ‘Mijn vader ging zonder mij naar Nederland’